Testare psihologica – psihologia transporturilor

Activitatea consta in: administrarea de teste individual, fiecarei persoane angajate, redactarea de raport individual pentru compania contractanta si eliberarea unui aviz psihologic din care sa rezulte calitatea de apt sau inapt pentru functia examinata.

Activitatea de prestari servicii psihologice este asigurata de psihologi specialisti acreditati de Colegiul Psihologilor in domeniul psihologiei transporturilor.